Poppers Mega Rush 25ml

299 

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE – RUSH
výrobek obsahuje 10 ml: Isopropyl-nitrit, EC 208-779-0
 
 
Čistič kůže je vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.…

Katalogové číslo: ZZ8634 Kategorie:

Popis

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE – RUSH
výrobek obsahuje 10 ml: Isopropyl-nitrit, EC 208-779-0
 
 
Čistič kůže je vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.…

Další informace

Výrobce