POPPERS JUNGLE JUICE BLACK LABEL 30 ml

299 

Poppers Jungle Juice Black Label 30 ml.
Čističe kůže speciálně vyrobené pro péči a čištěním kožených oděvů sex-pomůcek a koženého příslušenství.
Blak label je vždy známkou kvality a silného účinku.
Obsahuje pentyl nitrite mixture
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte…

Katalogové číslo: ZZ9044 Kategorie:

Popis

Poppers Jungle Juice Black Label 30 ml.
Čističe kůže speciálně vyrobené pro péči a čištěním kožených oděvů sex-pomůcek a koženého příslušenství.
Blak label je vždy známkou kvality a silného účinku.
Obsahuje pentyl nitrite mixture
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte…

Další informace

Výrobce