Poppers Juic’d Original 10ml

299 

Čistič kůže je navržen a vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Produkt není vyroben ani není určen pro lidskou spotřebu!
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice /…

Katalogové číslo: ZZ9037 Kategorie:

Popis

Čistič kůže je navržen a vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Produkt není vyroben ani není určen pro lidskou spotřebu!
Varování – Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice /…

Další informace

Výrobce